גנמ״מ 946​

 

 

 

סיפורו של גדוד נ"מ מתנייע שהוקם בשלהי מלחמת יום הכיפורים 1973 ונסגר לאחר 30 שנה של פעילות ב2003. סיפורם של חיילי ומפקדי הגדוד במלחמות ישראל ובתקופות בן המלחמות.

 

נטלת חלק בפעילות ? יש לך סיפור או תמונה מעניינת ... לך הקמנו אתר זה שיש אותנו למזכרת על תקופות נפלאות וישמור קשר בן כל אילו ששרתו בגדוד לדורותיו.

אבני הדרך

את חגי החליף בתפקיד יאיר דורי שלימים היה למכהנ"ם, ושבתקופתו, ב- 90-92,  במקביל להמשך התעסוקה באזור מחנות המרכז בעזה, עסק הגדוד גם בהכנות אופרטיביות למהלך קרקעי עם מספר אוגדות משוריינות, הכנות שכללו ביצוע מודלים, סיורים והכנת פקודות. באותה תקופה היה הגדוד חביר לאוגדה 252 וקיבל בכך אישור להיותו גדוד איכותי. בתחום בניין הכוח עיצב הגדוד את תפיסת ה"ארמיט" וקלט מערכת אב-טיפוס ראשונה. בכך הונחה התשתית לקליטת המערכת בגדוד בשנים שלאחר מכן. אחרי יאיר דורי נכנס לתפקיד המג"ד אבי קרנכל, שכבר היה מג"ד 947 בעברו. בין השנים 92-94, בילה גם הוא את רוב זמנו בעזה,

המגדי"ם

אודות האירוע

גדוד 946 - ה"דרקון"​

בשלהי המלחמה, כאשר הגיעו באחת מן הטיסות הרבות של הרכבת האווירית האמריקאית, שני כלים חדשים ועליהם טילי "צ’אפארל" מתקדמים, שוב נקרא שראל אל הדגל ונשלח באופן אישי ע"י קהנ"ם כדי לקלטם ולפקד עליהם. עד לאותו רגע, לא שלחו האמריקאים ציוד נ"מ כלשהו ברכבת האווירית והתמקדו בעיקר במשלוחי טנקים, ארטילריה וחימוש עבורם, כמו גם רובי M16, תחמושת וציוד רב אחר.​ רק עקב בקשות חוזרות ונשנות של ישראל מארה"ב לשלוח גם ציוד נוסף כגון כלי נ"מ וכו', נעתרו האמריקאים ושלחו את כלי ה"צ’אפארל" וגם שני כלי "וולקן" שלא נעשה בהם שימוש עד לסוף המלחמה.

הגעת ה"צ'אפארל"

גדוד ה"צ'אפארלים" 946 היה פרוס עד פרוץ מלחמת שלום הגליל בפריסת הקבע הרגילה שלו. הגדוד, על אף היותו גדוד מתנייע, תפקד באופן שוטף עפ"י תפיסת הפעלה נייחת, קרי - כסוללות הטק"א. יחידות הגדוד היו פרוסות כחלק ממעגלי אבטחת הנ"מ הקבועים ב"מתכים", בבח"א 8, ברמת דוד – כנף 1 וביב"א 506.    בגדוד היו שלוש סוללות סדירות ושתי סוללות מילואים. סוללת המפקדה ומפקדת הגדוד ישבו בבסיס הקבע שלהם בתל-נוף. הסוללות היו מתאמנות במהלך תעסוקותיהן הקבועות משום שדרישות הכוננות מהן אפשרו הוצאת פלגות לאימונים דרך קבע, בדרך כלל באזור בו שירתו.   ​

גדוד 946 - ה"דרקון" ​

"אנשים עם מטרה"

 

מפגש לוחמי ומפקדי גנמ"מ 946 לדורותיו

 

מפגש חברים של כל מי ששרת בגנמ"מ 946 משלבי הקמתו בשלהי מלחמת יום הכיפורים ועד סגירתו ב8 מאי 2003

אלי קינן 73-76

 

תקופת פיקודו של אל"מ אלי קינן התאפיינה בעיקר כתקופה לחוצה. אינטנסיבית, ורווית פעילויות, לימוד המערכת,בנייה וארגון של יחידה צבאית ומבצעית ללא הפסקה.

תקופה של בניית מערך הדרכה עבור הדורות הבאים. במשך שנה גדוד946 היה גם בית ספר לדרקון

יעקב פרץ 76-78

 

תקופת כהונתו של יעקב פרץ כמג"ד בגדוד התאפיינה בעיקר בהדרכה להקמת גדוד מילואים, בהמשך התחיל הגדוד להתגבש ליחידה לוחמת תוך שילוב והגנה על אתרים אסטרטגים של ח"א.

עקיבא מנחם 82-83

המאפיין המרכזי של התקופה בה שירת סא"ל מנחם עקיבא כמג"ד גדוד 946 היא השתתפות במלחמת של"ג.

האירוע המשמעותי היה מלחמת של"ג שפרצה 4 חודשים לאחר שהתמנה למפקד הגדוד. הכניסה למלחמה אפשרה  לממש את מה שנלמד על יכולת הגדוד, מסכם סא"ל מנחם עקיבא את התנסותו הראשונה כמג"ד

גנמ״מ 946​

משה קליסקי 78-82

 

 תקופת פיקודו של סא"ל משה קליסקי הייתה תקופה שכל סיני הייתה בשליטת המדינה, וחלק מכוחות הנ"מ היו פרוסים בסיני ורמת הגולן.

פריסת הגדוד נעשתה במרחקים דיי גדולים, סוללה אחת בשארם א שייח וסוללה שנייה בקוניטרה רמת הגולן. האתר הגדול היה בניית הגדוד והכנתו כגדוד מבצעי.

אבי בוקק -83-84

 

תקופת פיקודו של סא"ל אבי בוקק התאפיינה בקופה רגועה, הגדוד נכנס לשגרה של תעסוקה מבצעית בשתי גזרות קבועות.

הגנת הנ"מ במרחב מתכים, והגנה על מרחב האווירי של כנף 1 (רמת דוד) בתקופה זאת הגדוד עסק בארגון המערכת, תך מתן דגש לטיפול בפרט, והיו שכינו סאת כישיבה על זרי דפנה"

.​

יוסי הורוביץ 84-86

 

שתי תקופות עיקריות עברו על סא"ל יוסי הורוביץ במהלך פיקודו כמג"ד 946 .מלחמת שלום הגליל והקרב על DR3 בלבנון. בשתי תקופות אלו הכין את הכוחות ללחימה ממוקדת בגזרה המזרחית בלבנון, ואחר כך באותה גזרה כנגד DR3 .

אורן מיכאל 86-88

 

האינטנסיביות-היא המילה שמאפיינת יותר מכל את תקופת 88-86 של גנמ"מ 946 תחת פיקודו של סא"ל אורן מיכאל על הגדוד מתאפיינת בביצוע תעסוקות מבצעיות מכוונות. תע"מ בקו הסגול לאחר שהגדוד עבר הסבה ל 23 מ"מ בתקופת ליל הגלשנים.

חגאי איטן 88-90

 

בתקופה בה פיקד סא"ל איטן חגאי כמג"ד 946 התאפיינה בתעסוקה ממושכת בעזה. במהלך התעסוקה הגדוד הצליח להתמודד בצורה נכונה ואיכותית​​​ עם משימות ופעילויות אינטנסיביות שהיו בחלקן מתישות וקשות.

חדשות ועדכונים

946 – מלחמת יום כיפורים ההקמה והעשור הראשון 

העשור השני - התבססות , קליטת הדרקונית, , מלחמת "של"ג"

העשור השלישי – האינתיפאדה , קליטת הרמית והארמיט מעבר הגדוד לסאסא וסגירתו

יאיר דורי ז"ל 90-92

 

תקופת כהונתו של תא"ל יאיר דורי כמג"ד 946 התאפיינה כהמשך לתעסוקה המבצעית בגזרת מחנות המרכז, ובמקביל בהכנות מאסיביות כנגד האיום העירקי,הגדוד היה עסוק בהכנה אופרטיבית למהלך קרקעי עם מספר אוגדות משוריינות..​

אבי קרנכל 92-94

 

תקופת פיקודו של סא"ל אבי קרנכל התאפיינה בשני נושאים עיקריים. 1. תעסוקה מבצעית בעזה, תוך מעבר לתעסוקה כנגד פח"ע. 2 קליטת מערכת ארמיט-השיא של הגדוד בתקופה זאת..​​

אודי כהן 94-96

 

תקופתו של סא"ל אודי כהן הסתמנה כתקופה של עשייה ופריחה.מיסוד מערכת הארמיט לאחר קליטתה שנה קודם לכן. פיזור הגדוד במשימות לאורכה של המדינה בפעילויות נ"מ ושינוי יעוד בשטחים.

אורן ברטל  96-99

 

תקופת פיקודו של סא"ל אורן ברטל התאפיינה במספר פעילויות. תחילה תעסוקה בקו הסגול, ובהסבת 2 סוללות לחובט, בהקניית יכולת ראית לילה ושיגור דרקונית, שיגור דרקון משופר,שיגורי ברקן מוצלחים על ידי סוללת "דורס"

נועם בן יהודה 99-01

 

המאפיין בין הגזרות הוא המאפיין המרכזי בתקופת פיקודו של סא"ל נעם בן יהודה כמג"ד 946. בתקופתו הגדוד החל לבצע תע"מ גדודי, נ"מ ברכס רמים עם מערכת הדרקון, הגדוד ביצע תע"מ בגזרת קלקיליה,רמאללה, ובית לחם.​

צביקה חיימוביץ 01-03

 

​​​תחת פיקודו של סא"ל צביקה חיימוביץ כמג"ד 946 התאפיינה בעיקר בפעילות מבצעית מגוונת של כל סוללות הדרקון והברקן. פעילות יעודית בקו כחול,ופעילות מבצעית נ"מ בחרמון,מתכים,עין שמר, וכמו כן מול פעילות פלשתינאית.

>

גדוד נ